1,9 mlyar TL prim üreten Aksigorta’dan 48 mliyon TL kar

1253

Aksigorta’nın 2016 yılı finansal sonuçları açıklandı. 2016’da 1,9 Milyar TL prim üreten Aksigorta, prim üretimini geçen yıla göre yüzde 17 artırdı.
Aksigorta, Trafik sigortalarının büyümeye ivme kazandırdığı 2016 için odaklandığı kasko ve yangın branşında da hedefine ulaştı. Kaskoda yüzde 24 gibi sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir büyüme kaydeden Aksigorta, yangın branşında da yüzde 10 ile sektör paralelinde büyüdü.
Aksigorta, ürün portföyünü daha karlı bir dengeye oturtarak oto dışı branşların portföyü içindeki payını yüzde 56’a yükseltti. 2016’da teknik karlılığı, 123 milyon TL seviyesinde sonuçlanan Aksigorta’nın sigortacılıktaki teknik karlılık göstergesi olan bileşik rasyosu, 23 puan iyileşerek, yüzde 99 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 67 seviyesinde gerçekleşen hasar prim oranındaki 22 puanlık iyileşme, bu gelişmede en büyük katkıyı sağladı. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) bazında hazırlanan finansal tablolara göre ise Aksigorta’nın net karı yaklaşık yüzde 400 artış ile 71 milyon TL’e ulaştı. Aksigorta, stratejik büyüme alanı olarak belirlediği banka kanalında; öncelik verdiği yangın, kasko, sağlık ve mühendislik branşlarında sektörün üzerinde büyüme göstererek başarılı bir performans sergiledi.
2016 YENİLİKLER YILIYDI
2016 yılında pek çok yeni ve yaratıcı ürün ve uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, tüm stratejilerini müşterilerini daha fazla odağa alarak geliştirdiklerini söyledi. Uğur Gülen, şunları söyledi:
“2016’da işyerlerini deprem riskine karşı, fiziki hasar şartı aramadan güvence altına alan ve Türkiye’de bir ilk olan ‘İşim Sarsılmaz Deprem Güvencesi’, can dostlarımızın sağlıklarını güvence altına alan ‘Pati Sigortası’ ürünlerimizi hayata geçirdik. Müşterilerimize verdiğimiz hizmeti süresini 7 gün 24 saate, hızını 7 kata çıkaran Robot Dönüşüm Projemizi başlattık. Sabancı Üniversitesi ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından kurulan Türkiye’nin ilk ‘Büyük Veri Davranışsal Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı’ (BAVLAB) bünyesinde ‘Sigortacılıkta Büyük Verinin Keşfi ve Analizi İnisiyatifi’ni hayata geçirdik. Bu programla, sigortacılıkta büyük verinin analiz edilmesine ve yeni stratejilerin geliştirilmesine yön vermeyi hedefliyoruz. Sektörde müşterilerimizin ihtiyaçları ve risk perspektifi ekseninde tanıma önceliğiyle hareket ediyoruz.”
DENGELİ PORTFÖY, DENGELİ KANAL KARMASI
Aksigorta’nın 2017’de de “Dengeli portföy ve dengeli kanal karması” stratejisine devam edeceğini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, şöyle dedi:
“Karlılığı yakalamış, sermayesi güçlü, finansalları ve bilançoları son derece şeffaf bir şirket olarak 2017’de trafik harici branşların payını artırarak dengeli bir portföy yaratmaya, sektörün üzerinde büyüyerek pazar payımızı korumaya, banka kanalında ivmelenmeye, acente kanalımızın portföy karlılığını iyileştirmeye, dönüşüm projelerimizi sürdürmeye ve piyasa değerimiz ile hisse performansımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Sadece fiyat odaklı değil, yüksek hizmet kalitesi ve farklılaşan ürünlerimiz ile rekabet içinde yer alacağız. Müşterilerimizin, aileleri ve sevdikleriyle birlikte geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılmak, hedeflerimizin odak noktasını oluşturacak.